Reklamace

Reklamační řád

Tento reklamační řád v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen "občanský zákoník") a z.č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky spotřebitelem.


Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou.
Na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle zákona tzn. 24 měsíců pro spotřebitele, Jestliže se objeví vada výrobku v záruční době, zašlete výrobek spolu s vyplněným Reklamačním protokolem, na který uveďte popis vad a Vámi požadovaný způsob řešení reklamace. V jiném případě bude reklamace řešena v souladu se zákonem.

Prodejce je povinny bez zbytečného odkladu uvést zboží do stavu odpovídajícímu v kupní smlouvě, a to dle požadavku zákazníka, buď opravou zboží, nebo jeho výměnou (lze vyměnit za stejný druh zboží). Není-li to možné může zákazník požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.


Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba. Dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Za vadu nelze považovat změnu materiálu úměrnou délce užívání ani závady způsobené nesprávnou údržbou a používáním výrobku či poškozením výrobku živelnou událostí. Všechny zasílané výrobky procházejí pečlivou kontrolou.
Pokud jste obdrželi jiný výrobek, než jste si objednali (neúmyslná záměna při balení výrobků) , nebo jste obdrželi výrobek vadný, zašlete nám jej zpět nepoužitý, nepoškozený a v původním obalu spolu s Reklamačním protokolem, na který uveďte popis vad. My Vám bezplatně zašleme výrobek správný (resp. nezávadný).

V případě reklamace nás kontaktujte telefonicky nebo emailem.http://www.medicalprofi.cz/clanky/kontakty/


Při zasílání zboží zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě (součástí zboží je i originální krabice - platí u obuvi).

Vaše reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.

 

Reklamační protokol ke stažení zde