Podmínky ochrany osobních údajů

1. Základní ustanovení

1.1.Správcem osobních údajů (dále jen "Správce") je podle paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") provozovatel tohoto webu Monika Maškováfyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku se sídlem Mátová 300/8, 301 00 Plzeň, IČ: 07351798 Jako správce může zpracovávat vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek. 

 

2. Účel zpracování osobních údajů

2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl kupující za účelem vyřízení elektronické objednávky v internetovém obchodě na webové stránce www. medicalprofi.cz.

2.2. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje kupujícího nezbytné pro plnění kupní smlouvy; tzn. identifikační údaje ( jméno, příjmení; ) kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo, adresa pro zaslání objednaného zboží) a dále technické údaje, které od vás získáme tím, že používáte pasivně naše webové stránky (IP adresa, soubory cookies (v případě online služeb),případně jiné online identifikátory.

2.3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem registrace na webové stránce www.medicalprofi.cz podle paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů; k realizaci dodávky, zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů a dále za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu.  Osobní údaje nebudou dále zveřejňované a nebude docházet k jejich dalšímu přenosu.

2.4. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít. 

Údaje získané za účelem vyřízení poptávky či poskytnutí služby nebo produktu o vás uchováváme po dobu stanovenou zákonem a jsou zpracovány v elektronické podobě  nebo v tištěné podobě. Vaše osobní údaje využíváme ke správě a zpracování vaší objednávky a k zasílání oznámení s objednávkou spojených (např. připomenutí termínu objednání apod).

3. Doba uchovávání osobních údajů

3.1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem  po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu; 

3.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je správce povinen údaje smazat.

 

4. Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

4.1 K osobním údajům mohou mít přístup další zpracovatelé správce (dále jen "Zpracovatelé"). Všichni naši Zpracovatelé jsou vázáni zpracovatelskou smlouvou a povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili. Třetími stranami, které mohou mít přístup k vašim osobním údajům dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali, jsou:

 • přepravci zboží 
 • marketingová agentura a poskytovatel webového řešení/webhostingu,
 • provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou,
 • Webnode AG (systém e-shopu);
 • Česká pošta, s.p. (doručovací služba);
 • Google Analytics (analýza webových stránek); 

 

5. Práva kupujícího

5.1 Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právo vědět, jak s nimi nakládáme, konkrétně pak máte právo na přístup, opravu i výmaz vašich osobních údajů. Kompletní výčet vašich práv najdete zde, zejména se jedná o tato práva:

 •  Právo na přístup ke svým osobním údajům 
 •  Právo na  opravu osobních údajů;
 •  Právo na vymazání osobních údajů;
 •  Právo vznést námitku proti zpracování;
 •  Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: medicalprofi@email.cz
 •  Právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů. 

 

6. Zabezpečení osobních údajů

6.1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího;

6.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

6.3 Veškeré informace uložené na webu a komunikace s webových prostředím probíhá přes šifrovaný HTTPS přenos. Přístup k informacím je standardně zabezpečen silným heslem a bezpečnost nakládání s vašimi osobními údaji se řídí interními směrnicemi Správce. Pokud je zpracování osobních údajů prováděno pomocí služby třetí strany, jsou dodrženy všechny standardní postupy jako je šifrovaný přenos dat, zabezpečení heslem a smluvní ochrana se Zpracovateli v zájmu dodržení ochrany vašich osobních údajů. Správce i Zpracovatelé využívají taková zařízení, která umožňují standardní metody zabezpečení, tj. přístup k těmto zařízením (PC, notebook, smartphone) je chráněn přístupovým heslem nebo otiskem prstů. 

7. Pravidla používání cookies

7.1 Pro usnadnění používání našich webových stránek používáme soubory cookies, což jsou malé datové soubory ukládané na disk vašeho počítače. Soubory cookies používáme k tomu, abychom mohli lépe porozumět tomu, jakým způsobem jsou naše stránky používány a aby je bylo možné optimalizovat. Soubory cookies nám mohou např. říci, jestli jste naše stránky už v minulosti navštívili nebo jestli jste novým návštěvníkem. Nejde o sběr osobních dat.

Pokud si nepřejete soubory cookies přijímat, můžete v nastaveních vašeho internetového prohlížeče všechny soubory cookies z disku vašeho počítače vymazat, zablokovat jejich příjem nebo pracovat v tzv. anonymním režimu, kde se cookies automaticky smažou při zavření okna prohlížeče. Toto nastavení lze považovat za souhlas se zpracováním osobních údajů. Prohlížeč se tak stává nástrojem zprostředkování souhlasu. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče nebo omezením konkrétní reklamní sítě. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webových stránek. Cookies jsou zpracovávány dle jejich životnosti, až v délce 2 let nebo dle nastavení vašeho prohlížeče, popř. do jejich odstranění z vaší strany. Délka ukládání jednotlivých cookies je nastavena v jejich přehledu ve vašem prohlížeči.

Na našich webových stránkách používáme cookies za těmito účely:

 • zajištění provozu a funkčnosti webových stránek,
 • statistické a analytické účely,

 

 • Provozní cookies - tyto umožňují přizpůsobit webové stránky a jejich obsah uživatelským preferencím. V případě objednání zboží umožňují zapamatování nákupního košíku a po příhlášení na webové stránky umožňují rozpoznat stávajícího uživatele (např. při přihlašování do jeho účtu atd.) Dále se jedná o funkční cookies, které jsou nezbytné pro provoz webových stránek.
 • Statistické cookies - Další skupinu představují statistické a analytické cookies např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby. Tyto cookies jsou považovány za cookies první strany a pomáhají nám zlepšovat fungovaní našeho webu. Tyto cookies můžeme zpracovávat na základě oprávněného zájmu.
 • Remarketingové cookies: slouží k zobrazování tzv. behaviorálně cílené on-line inzerce na webových portálech a v reklamních sítích třetích stran, jednodušeji řečeno k zobrazování pouze takové reklamy, která je relevantní pro daného konkrétního uživatele, aniž by ten byl obtěžován reklamou, která ho nezajímá.

 

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Odesláním elektronické objednávky na webové stránce www.medicalprofi.cz potvrzuje kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;

8.2. S těmito pravidly souhlasí kupující zaškrtnutím políčka v objednávce;

8.3. Správce je oprávněný tato pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.

Tato pravidla vstupují v platnost 1.2.2019

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

na této stránce vám poskytujeme informace o povinnostech, které nám jako bance vyplývají z toho, že zpracováváme vaše osobní údaje. Při zpracování osobních údajů se řídíme právními předpisy České republiky, zejména pak zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, který reguluje zasílání obchodních sdělení klientům a dalšími právními předpisy, NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - účinné od 25. 5. 2018